Hur fungerar det att läsa på distans hos ProNordic Education?

ProNordic Education erbjuder ett tiotal fysiskt lärarledda föreläsningar under utbildningstiden i kombination och parallellt med distansstudier i vårt distansklassrum. Samtliga kursdeltagare får en unik access och behörighet till distansklassrummet på obegränsad tid under studietiden. Distansklassrummet fungerar som vår ”skola” där vi möts i diskussionsforum, övningar och delprov samt inspelade föreläsningar.