Kommer jag att få arbete efter utbildningen?

Du har genom utbildningen fått den spetskompetens som krävs för att arbeta inom resebyråbranschen. Nu är det viktigt att ta vara på utbildningen som du erhållit. Ordna praktikplats är ett sätt. Praktiken leder ofta fram till en anställning och är ett perfekt sätt att komma in i branschen. Förvalta detta och ta för dig så mycket som möjligt under praktikperioden. Att bli en resurs och god kollega ökar möjligheterna att bli tillfrågad om anställning. Att knyta kontakter under praktiken är ett bra tips. Fortsätt att hålla kontakten med din praktikplats även efter periodens slut. De senaste åren har det varit en stor efterfrågan på IATA- och Amadeus-behörig personal.

De flesta av våra avgångselever har fått arbete efter praktikperiodens slut. Detta tack vare att vi underhåller våra kontakter och att vi för våra elever bevakar lediga tjänster inom branschen.

Är du arbetssökande kan du höra med din arbetsförmedling vad de kräver för att du skall kunna tillgodogöra dig denna viktiga praktikdel.