När måste jag bestämma mig?

Sänd in din kursanmälan så snart du har bestämt dig. Kom ihåg att platserna är begränsade. Slutbetalning sker 1 månad före kursstart. Efteranmälan kan göras i mån av plats dock senast fyra veckor efter kursstart för helfartsgruppen samt tolv veckor för halvfartsgruppen.