Vad betyder UFTAA?

UFTAA står för Universal Federation of Travel Agents Association. Resebyråernas världsorganisation som sätter världsstandard för hur seriösa reguljärresebyråer skall arbeta.