Vad händer om jag inte klarar tentamen?

Vid eventuell omtentamen kan den göras inom 12 månader från kursstart utan extra kostnad.