Hur många fysiska träffar är planerade och schemalagda för IATA Foundation Course?

Ett tiotal fysiskt lärarledda föreläsningar är schemalagda under kursens gång. Ett tydligt schema i distansklassrummet Fronter gör det möjligt att i god tid planera för dessa sammankomster. Dessa sammankomster är helt frivilliga men ett mycket uppskattat inslag då man får en tydlig sammanfattning på det man läst och vad som komma skall.