Om ProNordic Education

ProNordic Education är ett IATA Authorized Training Center (ATC) som utbildat över 900 kursdeltagare i Internationell IATA och Amadeus sedan 1999. Vi startade som en ettårig påbyggnadsutbildning och år 2004 utvecklades utbildningen till en till största del distansutbildning där vi lyfte ut de yrkesämnen branschen kräver – Internationell IATA och reguljärbokningssystemet Amadeus. Våra utbildare har yrkeserfarenhet sedan 1985 och vi är noga med att utbilda i uppdaterad miljö. Vi samarbetar bland annat med Amadeus Scandinavia och Resebemmanning.

En tredjedel av våra kursdeltagare går ut i arbete direkt efter avslutade studier. Mycket tack vare att vi bland annat utbildar Amadeus reguljärbokningssystem direkt i verklig resebyråmiljö i Amadeus licenser med en  avslutande examen och bokningsbehörighet. Utbildningspersonalen är aktivt verksamma i branschen.

Våra avgångselever arbetar i dag bland annat på TICKET, Resia, Big Travel, Etraveli Scandorama m.fl. Några av våra kursdeltagare driver i dag egen resebyråverksamhet som till exempel Luu Travel, Go To Greece, Transylvanien Resor, Gordin Travel, UNO Travel m.fl.

Vi har under årens lopp skapat ett mycket starkt kontaktnät med tidigare kollegor och avgångselever. Detta har gjort det möjligt att lotsa ut våra kursdeltagare i arbete till en fantastisk bransch.

ProNordic Education vänder sig till privatpersoner som vill börja arbeta inom resebranschen. Till resebyråpersonal som vill vidareutveckla sina kunskaper. Till gymnasieskolor, folkhögskolor och universitet inom turismprogrammet.

Vi har flera års erfarenhet och samarbete med folkhögskolan på flera av våra kurser.

ProNordic Education tilldelades och utnämndes åren 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 till Bästa IATA utbildare Europa, något som vi är mycket stolta över.

Vi som arbetar på och för ProNordic Education:

Katarina Nygren           Utbildning | E-post: katarina.nygren@pronordic.eu |Tel: + 46 733 860330
Christer Jansson           Marknad
Ponthus Blomqvist       IT
Emmi Humbla               Ekonomi

Kjell Johansson            Fronter