Ordlista

Amadeus
Amadeus är det bokningssystem som 90 procent av alla reguljärresebyråer, flygbolag och flygplatser i Sverige arbetar i.

Amadeus i verklig resebyråmiljö
Utbildning som sker från resebyrålicenser i verklig resebyråmiljö med diplomering och boknings-behörighet.

E- Learning online
Timbaserad utbildning i något enklare form som sker online med övningar, frågor och delprov.

ATC
Autorized Training Center
ProNordic Education ATC med auktorisation att bedriva IATA utbildningar.
ProNordic Education fick år 2015, 2016 samt 2017 utmärkelsen bästa IATA utbildare i Europa.

BSP
Billing and Settlement Plan
Redovisnings för resebyråer, flygbolag med biljett rättigheter.

Distansutbildning
Studier som sker online med support i ett distansklassrum med personlig login och åtkomst till bland annat övningar, delprov och diskussionsforum.

GDS
Global distrubution system
Globalt distributionssystem som till exempel Amadeus, Sabre, Abacus och Worldspan

IATA
International Air Transport Association
Reguljärflygbolagens världsorganisation som sätter världsstandard på allt som berör reguljär flygtrafik som bland annat standardisering av flygbiljetter samt tilldelning av flygplats- och flygbolagskoder. De flesta reguljärflyg är medlemmar i IATA.

IATA Diplomering
Efter avklarade studier i IATA Foundation erhåller man ett IATA Diploma, som fungerar som ett ”körkort” inom reguljärbranschen. Med IATA Diplom har man behörighet att söka arbete inom reguljär branschen i hela världen. Den godkänner även behörighet att starta egen resebyråverksamhet med fullständiga biljett rättigheter. Alltså att boka, biljettera och handha affärsverksamhet. Amadeus eller något annat GDS system med bokningsbehörighet är ett baskrav för detta.

MYH
Myndigheten för yrkeshögskolan

PU
Påbyggnadsutbildning

UFTAA
Universal Federation of Travel Agenst Assosiation
Resebyråernas världsorganisation som i samarbete med IATA sätter världsstandard för hur en seriös resebyrå ska arbeta.