Måste man ha någon yrkeserfarenhet inom resebranschen för att klara utbildningen?

Kursen är uppbyggd på ett sådant sätt att man lär sig från grunden. Kurslitteraturen är på engelska och du bör förstå engelska i skrift. Vi talar och diskuterar med varandra på svenska i distansklassrummet. IATA kurslitteraturen går även att beställa på franska samt delvis spanska.