Vad händer om jag blir sjuk och inte kan komma på kursstart?

Blir du sjuk eller får förhinder på annat sätt, så håller vi en eller flera extra informationsträffar. Alternativt brukar vi också erbjuda telefonkonferens så att samtliga får all viktig information. Vi skickar även hem all kurslitteratur så att du snabbt kommer igång.