Integritetspolicy

Dina personuppgifter (namn, personnr, adress och e-post) som lämnas till oss i samband med kursanmälan sparas bara så länge som du är elev. Uppgifterna sparas för att möjliggöra utbildningen samt skicka nödvändig information innan, under och efter utbildningen. Vi säljer aldrig dina uppgifter till utomstående tredje parter. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ProNordic Educations officiella samarbetspartners.

Rätt att begära information
Vill du veta mer om hur ProNordic Education behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har även rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos oss och att få uppgifter rättade.