Hur fungerar IATA examen och hur är provet utformat?

IATA examen sker under mars, juni, september och december per år.

ProNordic Education sköter all korrespondens, bokning och administration.

Provdagen sker sedan våren 2019 online och examen är utformat enligt ”multiple choice questions”. Ett påstående där ett av svarsalternativen är korrekt. Även de uträkningsfrågor som förekommer har ett korrekt svarsalternativ. Efter avslutad provtid får du svar direkt tack vare den nya online tekniken. Du kan således sitta hemma online alternativt fysiskt tillsammans med din klass och skriva IATA examen online. Vi stämmer under kursens gång av vilka som önskar vad.