Vad händer om jag inte klarar IATA examen?

Det ingår en omtentamen i utbildningen som kan göras inom loppet av 18 månader från kursstart. Skulle en tredje omtentamen krävas, så löser vi det med att beställa uppdaterad kurslitteratur för respektive person. 75 % av våra kursdeltagare klarar dock IATA examen vid första examens försöket. Men vi har under alla år funnit en lösning för att fullgöra examen.