Ångerrätt och lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler med mera

För privatpersoner tillämpar ProNordic Education lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59). Som köpare av våra utbildningar har du därför alltid bl. a rätt att ångra ditt köp av oss inom 14 dagar efter det att avtal om köp av utbildning ingåtts även om du då redan har hunnit påbörja utbildningen och utan att behöva uppge någon speciell anledning till varför du vill ångra ditt köp. Observera att ångerrätten om 14 dagar gäller endast privatpersoner. Är du osäker på omfattningen av ångerrätten eller har andra frågor om vilka andra rättigheter du har enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ber vi dig kontakta oss på 0733-860330 eller mail katarina.nygren@pronordic.eu. Om dina rättigheter enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler finns också på Konsumentsverkets hemsida, där du bland annat kan finna en blankett att fylla i för att använda dig av din ångerrätt och sedan skicka till oss (se nedan).

Om du vill använda dig av ångerrätten:

Meddela oss på katarina.nygren@pronordic.eu senast 14 dagar efter att du anmält dig till utbildningen.

För det fall att vi inte kommer överens

Om du av någon anledning tycker att vi inte har uppfyllt våra skyldigheter gentemot dig som köpare, och vi inte gemensamt kommer överens om en bra lösning på detta, kan du göra anmälan hos Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). Mer information om detta finns på ARNs hemsida www.arn.se