Amadeus

Certifiering i det reguljära flygbokningssystemet Amadeus

Under utbildningen i bokningssystemet Amadeus lär du dig hur man skapar och bygger upp en flygbokning i ett modernt integrerat flyg- bokningssystem. Vår utbildning leder fram till resebyrålicenser med full certifiering och bokningsbehörighet.

Efter IATA-tentamen deltar du i en veckas lärarledd utbildning i bokningssystemet Amadeus under ledning av auktoriserad lärare. Vi arbetar då i det verkliga systemet med riktiga fallbeskrivningar. Efter denna utbildning genomgår du ett prov, vid godkänt, resulterar det i certifiering och behörighet att använda Amadeus. Denna certifiering är mycket värdefull när du söker arbete respektive praktik. Undervisningen hålls i fräscha lokaler i Stockholm.