Bra att veta

  • Personlig elevuppföljning och detaljerad statistik möjliggörs med moderna distansprogrammet FRONTER.
  • Tack vare vårt samarbete med Harvard och Stanford University kan vi efter godkänd IATA-examen erbjuda 40 olika kurser på distans.
  • Vi erbjuder alla våra elever att gå med i ProNordic Facebook där vi bevakar och tipsar om lediga tjänster förmedlade genom tidigare kollegor och elever som i dag arbetar i branschen.
  • Vi har direktkontakt IATAs huvudkontor i Montreal. Det innebär många nyheter inför kommande kurser och ger ett kontaktnät med IATA kollegor världen över.
  • Det viktigaste är att du alltid kan lita på att vår lärarkår har full behörighet att bedriva Internationell IATA- och Amadeus-utbildning. Vi har yrkeserfarenhet sedan 1985 och är din trygghet att bli fullt behörig och att klara din examen och få full support från dag ett på utbildningen.
  • Swedbank Rekarne erbjuder ett lån efter sedvanlig kreditprövning. Naturligtvis kan du ansöka om lån hos annan bank som du redan är kund hos.
  • Vi närvarar alltid vid tentamen i Stockholm som support och stöd.
  • Vi erbjuder under utbildningstiden extra fysiskt lärarledda föreläsningar. Daglig support och diskussionsforum.