IATA/UFTAAs Internationellt diplomerade utbildning ger Dig behörighet i hela världen

Den av IATA/UFTAA framtagna kurslitteraturen lär dig bland annat prissättning, biljettering, världsgeografi, internationella flygkoder och regler inom resebranschen. Efter avklarade studier är du berättigad att söka arbete på flygplatser, resebyråer, flygbolag över hela världen, då den är Internationellt godkänd.

IATA behörig personal är ett krav från IATA på de resebyråer som i dag arbetar med reguljär flygtrafik och biljettering. Denna spetskompetens ger dig därför stora möjligheter att efter fullgjord utbildning få arbete inom branschen.

IATA

International Air Transport Association.

Reguljärflygbolagens världsorganisation där de flesta reguljärflygbolag är medlemmar.

Alla flygbolag som är anslutna till IATA följer regelverket. Detta skapar en världsstandard för hur flygtrafik skall bedrivas.

Genom internationella IATA-utbildningen får du en fördjupning i hur man arbetar på en reguljärresebyrå.

UFTAA

United Federation of Travel Agency Associations.

Resebyråernas världsorganisation. Detta är organisationen som i samarbete med IATA sätter världsstandard för hur resebyråerna skall arbeta mot kund, i fråga om utbildning och framförallt all resebyråverksamhet. Det är UFTAA som utformat denna IATA-utbildning med internationellt material och innehåll.

Denna IATA/UFTAA utbildning är uppbyggd på ett internationellt pedagogiskt sätt där man successivt lär sig alla moment som krävs på en resebyrå med reguljär flygtrafik.