Harvard University

IATA/UFTAA och ProNordic Education i unikt samarbete med Harvard University

Samarbetet med Harvard innebär:

 • Du kan välja mellan 24 olika ämnen/topics.
 • Varje ämne tar cirka 3 timmar att fullfölja.
 • Du studerar på egen hand via deras distanssida.
 • Du har 8 månader på dig att göra de kurser du själv väljer.
 • Du får certifikat i samtliga kurser du väljer och klarar.
 • Svar på provet får du direkt online från Harvard University.
 • Du har obegränsat antal omtentamen per kurs (inom 8 månader).
 • Efter att du fullföljt IATA Foundation Course samt avlagt examen får du ett IATA diplom som gäller internationellt.
 • Har du läst och klarat 10 av de 24 alternativa Harvard ämnena så kommer du att få Harvard diplom som bevisar att du gått och klarat 10 kurser hos dem.
 • Varje kurs ger dig en grundläggande inblick i ämnesområdet och en grundläggande förståelse. Du studerar på distans helt på egen hand och tidsomfattningen för att genomföra varje modul är 2 – 4 timmar. Samtliga 24 ämnen/topics är helt på engelska och sker online /E-learning.

Utbildningen skall ses som ett komplement till vår IATA/UFTAA och Amadeus-utbildning och är ej obligatorisk.

För att kunna ansluta till Harvard kurserna krävs att du klarat och blivit godkänd på IATA examen.

Exempel på valbara ämnen

 1. Budgeting
 2. Business Case Development
 3. Business Plan Development
 4. Career Management
 5. Change Management
 6. Coaching
 7. Crisis Management
 8. Customer Focus
 9. Decision Making
 10. Delegating
 11. Developing Employees
 12. Difficult Interactions
 13. Dismissing an Employee
 14. Diversity
 15. Ethics at Work
 16. Feedback Essentials
 17. Finance Essentials
 18. Goal Setting
 19. Global Collaboration
 20. Hiring
 21. Innovation & Creativity
 22. Innovation Implementation
 23. Laying Off Employees
 24. Leading & Motivating