Grundkunskaper

Vi kommunicerar med varandra på svenska under hela utbildningen och genom ett visuellt klassrum.
Då utbildningen är internationell är kurslitteraturen helt på engelska. Du har dock möjlighet att skriva ut och ta del av kommentarer översatta till svenska på varje kapitel.

I beräkningsdelen finns hjälp av inspelade föreläsningar på i distansprogrammet. Du väljer själv när du vill titta på dessa föreläsningar och inspelningar som alltid ligger tillgängliga. Vi arbetar efter ett gemensamt schema för att kunna se när kapitel och uppgifter skall vara avklarade och att på så sätt hålla oss till schemat.

Support och hjälp finns alltid, du studerar aldrig ensam
I vårt gemensamma klassrum ”träffas” vi varje dag. Du har alltid via nätet tillgång till hjälp och support och kontakt med dina kurskollegor.

En dator, skrivare samt internet är allt som krävs
Du bestämmer själv när du vill vara uppkopplad för support eller hämta information samt ha kontakt med klassrummet.

Undervisningen leds av en auktoriserad instruktör 
Denne håller sig uppdaterad inom branschen gällande nyheter och andra förändringar inom branschen, bland annat genom de årliga IATA kongresser som hålls en gång per år. Du bör förstå engelska i skrift och ha baskunskaper i matematik. Du kommer snabbt in i det internationella studiemetodiken. Kursen är så uppbyggd att du lär dig från grunden.